Program 189. Samoborskog fašnika

Program 189. Samoborskog fašnika
   

Okvirni program 189. Samoborskog fašnika

podijeli sa ekipom
   


Petak, 6. veljače 2015.

TRG FAŠNIČKE REPUBLIKE

18:30     Proglašenje Slobodne Fašničke Republike

             Srednjoškolski fašnik

             Gostujuće fašničke grupe

19:30     Revija i izbor fašničkih maski

20:00     Money 2 i Mario Huljev

Subota, 7. veljače 2015.

TRG FAŠNIČKE REPUBLIKE

10:00     Dječji fašnik – predstavljanje gostujućih  dječjih grupa

15:00     Zabavni program (TD Ferdo Livadić, Party time, Bailatino, komedija Drobilica)

19:00     Gostujuće fašničke grupe

19:30     Revija i izbor fašničkih maski

20:00     Vatra

TRG MATICE HRVATSKE

od 10:00 SRAKAfest

LIVADIĆEVA ULICA

od 12:00 ETNOcest

KLIZALIŠTE

od 13:00 do 15:00  Metloboj (hokej s metlama)

od 15:00 do 16:00  Krafling (curling s demižonima) 

Nedjelja, 8. veljače 2015.

TRG FAŠNIČKE REPUBLIKE

11:00     Povorka dječjih vrtića

12:30     Ivana Radovniković, Kurenti, Vid Balog                       

15:00     Povorka mjesnih odbora i alegorijskih kola                

18:00     TS Bez kontrole

19:30     Revija i izbor fašničkih maski

20:00     Karizma

               TRG MATICE HRVATSKE

od 10:00 SRAKAfest

LIVADIĆEVA ULICA

od 12:00 ETNOcest

Petak, 13. veljače 2015.

TRG FAŠNIČKE REPUBLIKE

18:00     Gostujuće fašničke grupe i Prapodravci

19:30     Revija i izbor fašničkih maski

20:00     Shooters

Subota, 14. veljače 2015.

TRG FAŠNIČKE REPUBLIKE

10:00     Dječji fašnik – gostujuće dječje grupe

11:00     SRAKOTRK

13:00     Zabavni program (Crtić Me Do, Babina špajza, Bailatino)

19:00     Gostujuće fašničke grupe

19:30     Revija i izbor fašničkih maski

20:00     The Frajle

TRG MATICE HRVATSKE

od 10:00 SRAKAfest

LIVADIĆEVA ULICA

od 12:00 ETNOcest

Nedjelja, 15. veljače 2015.

TRG FAŠNIČKE REPUBLIKE

10:00     Dječji fašnik 

11:00     Povorka osnovnih škola

15:00     Povorka mjesnih odbora i alegorijskih kola

18:30     TS Od sumraka do zore

19:30     Revija i izbor fašničkih maski

TRG MATICE HRVATSKE

od 10:00 SRAKAfest

LIVADIĆEVA ULICA

od 12:00 ETNOcest

Utorak, 17. veljače 2014.

18:30     TRG FAŠNIČKE REPUBLIKE

Fašnička povorka

Dodjela prijelaznih Sraka, finale pojedinačnih i grupnih fašničkih maski

Scenski program fašničkih likova - suđenje Princu Fašniku

Vatromet 

Gost večeri: Stampedo